Hampa

Hampa används oftast som beteckning på fibrer från den yttre delen av stammen på därtill lämpliga varianter av växten Cannabis sativa. Den är en mycket tålig och snabbväxande ettårig ört med fingrade, tre- till nioflikiga blad som förekommer i ett antal varianter med lite olika egenskaper. Hampa är en av de äldsta och mest härdiga kulturväxterna, med en förmåga att växa på näringsfattiga jordar i de flesta klimatzoner, och på höjder upp till 3 000 meter över havet.

Hampa