Regelbunden cannabiskonsumtion har ingen negativ inverkan på folkhälsan

Publicerad:
Pipa
Kvinna håller låga från tändare över marijuanapipa och inhalerar röken.

En ny studie från forskare i Spanien fann ingen nedgång i hälsan hos vanliga cannabiskonsumenter jämfört med den allmänna befolkningen.

Studien som publicerades i tidskriften Cannabis and Cannabinoid Research, utvärderade effekten av regelbunden cannabiskonsumtion hade på folkhälsan och jämförde uppgifterna med den allmänna befolkningen i Spanien för första gången.

Spanien har den tredje högsta andelen cannabiskonsumtion i Europa (3,7% av befolkningen). Medan människor kan få tillgång till cannabis via sociala cannabis klubbar (CSCs) är plantan fortfarande federalt olaglig i hela Spanien.

Forskare från International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service (ICEERS) och avdelningen för biologisk psykologi och hälsopsykologi vid Autonoma universitetet i Madrid, utvecklade ett specifikt frågeformulär baserat på den katalanska folkhälsoundersökningen, som tittade på 419 vanliga cannabisanvändare i regionen Katalonien i Spanien.

Forskare samlade in information från 2019 till 2022 om deltagare som tittade på sociodemografiska data, allmän och psykisk hälsa, livsstil, socialt stöd och användning av alkohol, tobak och andra substanser.

Studien, delvis finansierad av Fundación Canna, fann att den allmänna hälsan hos vanliga cannabiskonsumenter är jämförbar med eller bättre än den allmänna befolkningen.

Bättre hälsa och mindre receptbelagda mediciner

Cannabisanvändare visade högre positiv hälsouppfattning och kroppsmasseindex och rapporterade att de hade färre problem med kolesterol, blodtryck, kroniska sjukdomar, fysiska begränsningar och depression (7,1% av cannabisanvändarna hade depression jämfört med 20,5% av befolkningen i allmänhet).

Cannabisanvändare rapporterade att de konsumerade hälften så mycket alkohol som befolkningen i allmänhet. Forskare fann också att cirka 30% av deltagarna kunde sluta ta receptbelagda mediciner medan de använde cannabis.

José Carlos Bouso, studiens huvudutredare, kommenterade:

”Användning av cannabis stigmatiseras eftersom växten anses vara skadlig för folkhälsan, men det har aldrig gjorts en riktig studie om dess inverkan baserat på folkhälsoindikatorer. Det är första gången en sådan studie har gjorts. Resultaten är avsedda att vägleda cannabispolitiska beslut om reglering.”

Cannabisanvändare hade lägre poäng än den allmänna befolkningen när det gällde sömnindikatorer, vilket tyder på att de har fler problem med sömnen. Men befintliga bevis pekar också på bättre sömnkvalitet hos medicinsk cannabisanvändare. Därför är användarprofilen eller sätten på vilka plantan används variabler som skulle avgöra de övergripande effekterna av cannabis.

Även om skillnaderna i hälsoindikatorer som beskrivs i studien inte enbart kan tillskrivas cannabis, säger de bakom forskningen att det tyder på att vanliga användare inte upplever relevanta skadliga effekter på deras allmänna hälsa.

Författarna till artikeln föreslår att inkludera cannabisrelaterade frågor i nationella hälsoundersökningar för att tillhandahålla värdefulla data för att stödja offentliga debatter om dess reglering.

Senast ändrad:

Taggar Madrid Sömn Studie

Annons

THCH vape Sverige

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda