Urinprov kan få unga cannabisbrukare att gå över till tyngre droger

Publicerad:
Urinprov

Det är mycket oroande att ungdomar experimenterar med syntetisk cannabis för att ”lura” testen.

Dom allra flesta håller med om att ungdomar under 18 år inte ska bruka cannabis, men att tvinga på dem urinprover för att hålla dem borta från den mindre farliga drogen cannabis kan ha motsatt effekt. Det är en risk vi inte bör utsätta dem för.

Unga människor i Bergen kan idag välja programmet ”Tidigt ute”, som är ett samarbete mellan Hordalands polisdistrikt, Bergen Kommun och Helse Bergen.

Programmet är ett alternativ till åtal om man arresteras för cannabis eller andra illegala droger. Liknande program tillämpas också i andra delar av landet.

Tidigt ute ska förhindra att ungdomar utvecklar ett problematiskt förhållande till droger, men tyvärr är urinprov också en del av programmet.

Urinproven som används för att kontrollera ungas drogintag kan vara riktigt farliga, eftersom metoden inte tar hänsyn till ungas experimenterande och en svart miljardmarknad som ständigt anpassar sig till de nya förbuden genom att producera nya droger som inte går att spåra i urin.

När det gäller ungdomar under 26 anses urinprov vara en mer human metod än åtal, eftersom ungdomarna då inte utsätts för hårdare åtgärder såsom böter, upphävt eller återkallat körkort, eller begränsade yrkesval. ”Att få en prick i registret” minskar ungdomars möjligheter resten av livet.

Tidigt ute ingår i en förankrad avkriminaliseringsprocess. I detta fall ska man erbjuda ungdomar valet att få stöd under en begränsad tid eller få ta de ovannämnda konsekvenserna.

Program som Tidigt ute anses av de flesta vara ett hjälpmedel snarare än straff, ståndpunkten när det gäller urinprov är tyvärr inte så tydlig.

Sett utifrån ett skadereducerande perspektiv måste politiker överväga att en del unga människor kommer att försöka använda droger på ett sätt där ”att bli fångad av obligatoriska urinprov” kan undvikas på kreativa sätt.

Man fortsätter att bli berusade genom att söka sig till en svart marknad utan åldersgräns, där tillverkare – utan den statliga tillsyn en laglig reglerad marknad kan ge – aktivt fortsätter utveckla droger som hjälper kunder att undvika positiva urinprover. När det gäller cannabis har det utvecklats en rad olika syntetiska sorter som inte ger utslag på urinproven.

Det är mycket oroande att unga människor ska behöva experimentera med livsfarliga syntetiska droger för att ”lura” testen, när naturlig cannabis nästan inte har några biverkningar alls.

Urinproven som ska se till att människor inte använder cannabis, skapar således en situation där unga experimenterar med mer farliga ämnen än den substansen dem testas för.

I värsta fall kan hoten om urinprov få ungdomar att gå från cannabis till mer riskfyllda droger, som kan leda till döden.

I enlighet med en skadereducerande politisk linje bör urinprov förbjudas så snabbt som möjligt.

Taggar Cannabisbruk Syntetisk cannabis Ungdomar Urinprov

Källa dagbladet.no

Annons

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda