Ungdomar

Ungdom, ofta förknippat med tonåring, är den period då man är i gränslandet från Barn till Vuxen.

Ungdomar