Livsstil

Livsstil är hur livet levs, och utgörs av en uppsättning attityder, värden, praktiker, preferenser, och livsinnehåll som personer väljer själva, men som delas av en grupp. Det kan definieras som människans samling av varor samt anammandet av beteenden som bidrar till att skapa den sociala identiteten, som hur man använder sin tid, eller ens socioekonomiska miljö och ens aktiviteter.

Livsstil