Reseplaneraren: Sverige

Sverige (Sweden) i Europa

Sverige är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa.
Sverige
Flagga för landet Sverige

Personligt bruk

Olagligt

Medicinskt bruk

Avkriminaliserat eller tolererat

Lagligt under begränsade omständigheter för patienter som skaffar tillstånd.

Info

Det är olagligt att sälja, transportera, köpa, använda eller inneha någon mängd cannabis i Sverige. Social stigmatisering genom social avvisning och uteslutning från arbetsmarknaden och socialtjänsten är också vanliga bestraffningar i fråga om personligt bruk.

Den nationella polisen driver ett ”stör och irritera”-program riktat till användare och stöds av den nationella nolltoleranspolitiken.

Vid ringa narkotikabrott kan domstolen döma till böter eller fängelse i högst sex månader. Narkotikabrott kan ge fängelse i högst 3 år och grovt narkotikabrott ger lägst 2 år och högst 10 år i fängelse. En rökdos anses vara 0,5 gram.

Cannabisextrakt med hög THC-halt har bedömts som betydligt allvarligare än motsvarande mängd cannabis. Innehav och försök till smuggling av 438,2 gram cannabisextrakt har bedömts som grovt narkotikabrott. Detaljerade mängdresonemang saknas.

Ringa Narkotikabrott
Mindre än 50 gram – Böter eller fängelse i högst sex månader.
Det normala straffet för ett ringa narkotikabrott är böter. Typexempel på ett ringa narkotikabrott är eget bruk (det vill säga en lindrigare hantering som normalt skadar endast brukaren själv). Eget bruk leder alltid till lägsta bötesstraff (30 dagsböter), oavsett vilken slags narkotika det gäller.

Narkotikabrott
Mellan 50 gram och 5 kg – Fängelse i högst 3 år.
Normalt ska ett sådant brott leda till ett fängelsestraff. Om Kriminalvården föreslår en skyddstillsyn med tillräckligt ingripande vård och domstolen övertygas om att den som ska dömas är motiverad för vård och klarar av att genomföra den vård som föreslås, kan dock en skyddstillsyn med någon form av vårdföreskrift bli aktuell. Vid mindre allvarliga fall kan det också bli aktuellt med en frivårdspåföljd (skyddstillsyn eller villkorlig dom) som kombineras med en skyldighet att utföra samhällstjänst. Om en sådan frivårdspåföljd sedan inte sköts av den dömde, kan den ersättas av ett fängelsestraff.

Grovt Narkotikabrott
Mer än 5 kg – Fängelse i minst 2 år och högst 10 år.
För grova brott blir straffet fängelse. I något undantagsfall kan dock en mer ingripande skyddstillsyn (så kallad kontraktsvård, med en längre tids vård på institution) förekomma för de fall som precis når upp till gränsen för grovt brott.

Synnerligen grovt narkotikabrott
Detta brott infördes den 1 juli 2016. Typexemplet är organiserad brottslighet bestående i kommersiell hantering av väldigt stora mängder farlig narkotika.

Läkemedlet Sativex godkändes 2012 för MS-sjuka. Sedan ett par år kan läkare även skriva ut Marinol efter att ha ansökt om licens. Båda är tillverkade av cannabinoider. I början av 2017 godkände Svenska läkemedelsverket cannabis medicinskt för två patienter.

Senast ändrad: