Reseplaneraren: Sverige

Kartan visar världens syn på innehav av små mängder cannabis för personligt bruk.

Lagligt eller nästan lagligt
Illegal but decriminalized
Illegal but often tolerated
Olagligt
Ingen information
Sverige är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa.
Land Personligt bruk Medicinskt bruk Info

Sverige

Olagligt Olagligt Det är olagligt att sälja, transportera, köpa, använda eller inneha någon mängd cannabis i Sverige. Social stigmatisering genom social avvisning och uteslutning från arbetsmarknaden och socialtjänsten är också vanliga bestraffningar i fråga om personligt bruk. Den nationella polisen driver ett "stör och irritera"-program riktat till användare och stöds av den nationella nolltoleranspolitiken. Vid ringa narkotikabrott kan domstolen döma till böter eller fängelse i högst sex månader. Narkotikabrott kan ge fängelse i högst 3 år och grovt narkotikabrott ger lägst 2 år och högst 10 år i fängelse. En rökdos anses vara 0,5 gram. Cannabisextrakt med hög THC-halt har bedömts som betydligt allvarligare än motsvarande mängd cannabis. Innehav och försök till smuggling av 438,2 gram cannabisextrakt har bedömts som grovt narkotikabrott. Detaljerade mängdresonemang saknas. [b]Ringa Narkotikabrott[/b] Mindre än 50 gram - Böter eller fängelse i högst sex månader. Det normala straffet för ett ringa narkotikabrott är böter. Typexempel på ett ringa narkotikabrott är eget bruk (det vill säga en lindrigare hantering som normalt skadar endast brukaren själv). Eget bruk leder alltid till lägsta bötesstraff (30 dagsböter), oavsett vilken slags narkotika det gäller. [b]Narkotikabrott[/b] Mellan 50 gram och 5 kg - Fängelse i högst 3 år. Normalt ska ett sådant brott leda till ett fängelsestraff. Om Kriminalvården föreslår en skyddstillsyn med tillräckligt ingripande vård och domstolen övertygas om att den som ska dömas är motiverad för vård och klarar av att genomföra den vård som föreslås, kan dock en skyddstillsyn med någon form av vårdföreskrift bli aktuell. Vid mindre allvarliga fall kan det också bli aktuellt med en frivårdspåföljd (skyddstillsyn eller villkorlig dom) som kombineras med en skyldighet att utföra samhällstjänst. Om en sådan frivårdspåföljd sedan inte sköts av den dömde, kan den ersättas av ett fängelsestraff. [b]Grovt Narkotikabrott[/b] Mer än 5 kg - Fängelse i minst 2 år och högst 10 år. För grova brott blir straffet fängelse. I något undantagsfall kan dock en mer ingripande skyddstillsyn (så kallad kontraktsvård, med en längre tids vård på institution) förekomma för de fall som precis når upp till gränsen för grovt brott. [b]Synnerligen grovt narkotikabrott[/b] Detta brott infördes den 1 juli 2016. Typexemplet är organiserad brottslighet bestående i kommersiell hantering av väldigt stora mängder farlig narkotika. Läkemedlet Sativex godkändes 2012 för MS-sjuka. Sedan ett par år kan läkare även skriva ut Marinol efter att ha ansökt om licens. Båda är tillverkade av cannabinoider. I början av 2017 godkände Svenska läkemedelsverket cannabis medicinskt för två patienter.
Senast ändrad:

Happy 420 - Vi firar med nylansering

Idag är det inte vilken dag som helst, det är nämligen internationella cannabisdagen. Och det är dessutom 2020 4/20 vilket kräver extra firande. Idag är det inte vilken dag som helst, det är...

Myter

8 myter om cannabis

Magnus Callmyrs text om Pelle Olssons s.k. cannabismyter. För ett tag sedan var Pelle Olsson och föreläste för ett antal föräldrar i Kungsbacka kommun. Jag begärde ut vad kommunen spred och...

En bra ursäkt att träffas

NCC17 - Daniel Valis Davidsson

Den 23 September i Malmö var Normaliseringspodden på plats för att intervjua i livemiljö under Nordic Cannabis Conference 2017. Vi skapade oss på så vis en bra ursäkt att träffa Daniel Valis...

En bra ursäkt att träffas

NCC17 - Pap & Emblem

Den 23 September i Malmö var Normaliseringspodden på plats för att intervjua i livemiljö under Nordic Cannabis Conference 2017. Vi skapade oss på så vis en bra ursäkt att träffa rapparna Pap...

En bra ursäkt att träffas

NCC17 - Piratpartiet & CUF

Den 23 September i Malmö var Normaliseringspodden på plats för att intervjua i livemiljö under Nordic Cannabis Conference 2017. Vi skapade oss på så vis en bra ursäkt att träffa Magnus...