Coffeeshop

I Nederländerna, är Coffeeshop en anläggning där försäljningen av cannabis för personligt bruk tolereras av allmänheten och de lokala myndigheterna.

Coffeeshop