Stoned Philosophy Ep.4 Joe Farmer & Andreas Thörn | Stigma

Publicerad:

Fjärde avsnittet blir ett avsnitt med lite allvarligare ton. Ämnet är stigma och vi kommer diskutera hur stigmat förhindrar människor med diverse sjukdomar och diagnoser att leva normala liv.

Vår medarbetare Joe? Farmer berättar om hur han åkt fast och väntar nu sin dom. Andreas Thörn? skrevs det om vilt när han fick en friande dom i tingsrätten förra året och berättar nu ingående om sin bakgrund.

Dela vidare och joina oss på Facebook!

Källa:

Har du cannabisbruk i ditt DNA?

Cannabis är bland de äldsta odlade medicinska växterna. Dess jordbrukshistoria går tillbaka över 12 000 år, vilket innebär att människor har samexisterat med denna växt under mycket lång...