BMI

Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex anger inom bl.a. bariatrin relationen för vuxna mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt ( m {displaystyle m} m) i kilogram dividerat med kroppslängden ( l {displaystyle l} l) i meter i kvadrat. BMI mäter fyra viktklasser: undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Barns kroppsmasseindex bedöms med IsoBMI.

BMI