Sativex

Sativex är ett receptbelagt läkemedel baserat på cannabinoiderna THC och CBD. Sativex är en tilläggsbehandling utvecklat för att dämpa måttlig till svår spasticitet (muskelstelhet och muskelkramper), ett av de vanligaste symtomen hos patienter med multipel skleros (MS). Sativex intas som munspray och ordineras av specialistläkare inom neurologi.

Sativex