Kronisk smärta

Kronisk smärta eller långvarig smärta är, till skillnad från akut smärta, smärta som varar längre tid, vare sig den under den tiden är ständig eller episodiskt återkommande eller utlöses av ett särskilt stimuli.[1] Kronisk smärta kan utgöras av huvudvärk, ledvärk, smärta från skador eller sår, ryggsmärta, muskelvärk, med mera. Smärtan kan bero på en initial infektion, förslitning, överbelastning eller skada som fortsätter göra ont, eller bero på en pågående sjukdom eller tillstånd.

Kronisk smärta