Insys

Insyn är ett svenskt begrepp som används både inom politik och näringsliv. Ibland används begreppet transparens med ungefär samma innebörd.

Insys