Husrannsakan

Husrannsakan är en form av undersökning som används av polis och liknande utan medgivande från den eller de som berörs.

Husrannsakan