Fentanyl

Fentanyl är en syntetisk opioid, inom sjukvården använd för smärtlindring.

Fentanyl