Apor

Primater (Primates), av Linné även kallade herredjur, är en ordning i djurklassen däggdjur. I dag indelas ordningen primater i två underordningar, Strepsirrhini och Haplorrhini. Den tidigare indelningen i apor och halvapor, är föråldrad, och används inte längre i vetenskapliga sammanhang.

Apor