Question 4

Question 4 (Fråga 4) legaliserade och skapade en kommission för att reglera marijuana i Massachusetts. Tidigare var marijuana endast tillåten för medicinska ändamål.

Question 4