Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom. De första symtomen uppträder vanligen efter 55 års ålder. Symtomen kan komma tidigare, men det är mindre vanligt. Du kan inte bli frisk från sjukdomen, men det finns olika behandlingar och läkemedel som kan minska besvären.

Parkinsons sjukdom