Läkemedelsverket

Läkemedelsverket (LV) är den svenska myndighet som ansvarar för godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel samt tillsyn av kosmetika och medicintekniska produkter.

Läkemedelsverket