Hjärnceller

En nervcell eller neuron är en celltyp i nervsystemet som är ansvarig för mottagandet och överförandet av nervimpulser. Den kan betraktas som nervsystemets mest grundläggande enhet, även om neuron inte är den enda celltyp som finns i nervsystemet. Antalet neuron i hjärnan, hjärnceller, beräknas uppgå till ungefär 130 miljarder.

Hjärnceller