Ankyloserande spondylit

Ankyloserande spondylit, AS, också kallad Bechterews sjukdom eller pelvospondylit, är en progressiv, ärftlig, reumatisk, inflammatorisk sjukdom som är kronisk.

Ankyloserande spondylit