ECDD

ECDD Står för ”Expert Committee on Drug Dependence”. Under de 50 år som gått sedan deras första möte, 1949, har WHO:s expertkommitté för drogberoende spelat en central roll i det internationella kontrollsystemet för droger.

ECDD