Dabbing

Att ”dabba” vanligen en dos av koncentrat som blir uppvärmd på en het yta, med vanligtvis ett nålliknande föremål, och sedan inhaleras genom en dab rig.

Dabbing