WHO

Världshälsoorganisationen, som brukar förkortas WHO, bildades 1948 och är ett av Förenta nationernas fackorgan och har sitt huvudkontor i Genève. Organisationens författning skrevs den 22 juli 1946 i New York.

WHO