Cannabis lagliga status i världen

Lagligt eller nästan lagligt
Olagligt men avkriminaliserat
Olagligt men ofta tollererat
Olagligt
Ingen information
Kartan visar världens syn på innehav av små mängder cannabis för personligt bruk.
Land Innehav Sälja Transport Odling Info
Afghanistan Olagligt Olagligt Olagligt Olagligt Produktion förbjöds av kung Zahir Shah 1973. Ett vanligt sätt att konsumera cannabis i Afghanistan är att äta melon tillsammans med hasch, som sägs öka berusningen..
Visa mer
Albanien Olagligt, men ofta tolererat. Olagligt Olagligt Olagligt Förbudet finns men med hög tillgänglighet av cannabisplantor över hela landet, är denna lag ofta omstridd. År 2012 beslagtog Albanien 21,2 ton cannabis, nästan..
Visa mer
Algeriet Olagligt Olagligt Olagligt Olagligt Cannabis i Algeriet är olagligt.
Amerikanska Jungfruöarna Olagligt, men innehav av upp till en ounce är avkriminaliserat. Olagligt Olagligt Olagligt 2014 godkände guvernören i Amerikanska Jungfruöarna en proposition som avkriminaliserade innehav av upp till en ounce (28,3 gram) marijuana. Innehav av en uns cannabis..
Visa mer
Angola Olagligt Olagligt Olagligt Olagligt
Argentina Avkriminaliserat för personligt bruk i små mängder. Olagligt Olagligt Olagligt Högsta domstolen beslutade 2009 att avkriminalisera små mängder cannabis för personligt bruk och konsumtion på privata platser. Offentlig konsumtion är allmänt..
Visa mer
Armenien Olagligt Olagligt Olagligt Olagligt All användning av cannabis i Armenien är olagligt. Armenien odlar små mängder cannabis, mestadels för lokal konsumtion. Armenien är också som en transitväg för..
Visa mer
Australien Lagligt för medicinska och vetenskapliga ändamål. Avkriminaliserat för personligt bruk i Northern Territory, South Australia och Australian Capital Territory. Olagligt Olagligt Lagligt för medicinska och vetenskapliga ändamål. En eller två växter kan odlas privat för privat bruk i Australian Capital Territory och South Australia. Personliga odlingar på upp till två växter är avkriminaliserat i Northern Territory. Små mängder cannabis är avkriminaliserat för personligt bruk i Australian Capital Territory, South Australia och Northern Territory. Det är ett brott i New South Wales..
Visa mer
Azerbajdzjan Olagligt Olagligt Olagligt Olagligt I Azerbajdzjan är cannabis illegalt, men innehav av små mängder för personligt bruk är inte ett brott. Dock är brottsbekämparna skyldig att informera personens familj..
Visa mer
Bahrain Olagligt Olagligt Olagligt Olagligt Cannabis i Bahrain är olagligt. En rapport av UNODC från 2000 uppskattade förekomsten av vuxenanvändning i Bahrain till mellan 1-4%. År 2014 arresterades en..
Visa mer
Bangladesh Olagligt, men tolererat. Olagligt, men tolererat. Olagligt Olagligt Försäljning är förbjudet sedan 1989. Innehav av cannabis är olagligt i Bangladesh, med påföljder från sex månader till femton år. Cannabis säljs dock öppet i..
Visa mer
Belgien Olagligt, men upp till tre gram är avkriminaliserat. Olagligt Olagligt Olagligt, men att ha en planta är avkriminaliserat. Sedan 2003 har vuxna över 18 år haft tillåtelse att inneha upp till tre gram.
Belize Olagligt, men innehav av upp till 10 gram är avkriminaliserat. Olagligt Olagligt Olagligt Cannabisbruk i Belize är vanligt och tolereras i stor utsträckning; Innehav kan dock leda till böter eller fängelse. År 2016 rapporterade nationella medier att..
Visa mer
Benin Olagligt Olagligt Olagligt Olagligt Cannabis i Benin är olagligt. Landet är inte en stor drogproducent eller konsument, men tjänar i allt högre grad som en omlastningsplats för droger som produceras någon..
Visa mer
Bhutan Olagligt Olagligt Olagligt Olagligt Cannabis är olagligt, men växer kraftigt i Bhutan och har flera traditionella användningsområden, som utfodring av grisar och används också vid tillverkning av..
Visa mer
Bolivia Olagligt, men avkriminaliserat. Olagligt Olagligt Olagligt Bolivia har nyligen godkänt lagar om personliga mängder, men har inte helt legaliserat örten.
Bosnien och Hercegovina Olagligt Olagligt Olagligt Olagligt År 2016 meddelades det att ministeriet för privatfrågor hade bildat en arbetsgrupp för att undersöka legaliseringen av cannabis och cannabinoider för medicinska..
Visa mer
Botswana Olagligt Olagligt Olagligt Olagligt Cannabis (eller dagga) är olagligt.
Brasilien Olagligt, men små mängder är avkriminaliserat. Olagligt Olagligt Olagligt, men små mängder är avkriminaliserat. Sedan 2006 innebär innehav av olagliga droger som cannabis (för personlig konsumtion) en varning, samhällstjänst och utbildning om effekterna av narkotikamissbruk..
Visa mer
Bulgarien Olagligt Olagligt Olagligt Olagligt Cannabis klassificeras som en klass A-drog tillsammans med heroin, kokain, amfetamin och MDMA (ecstasy). Fram till 2004 fanns en löst definierad "personlig dos"..
Visa mer
1 2 3 4 5 6 7 ... 9