HIV

HIV, som är förkortning av Humant Immunbrist-Virus, är ett retrovirus av underfamiljen lentivirus som angriper det mänskliga immunsystemet och slutligen oftast leder till AIDS.

HIV