Autism

Autism är en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär en genomgripande störning i utvecklingen.

Autism