Tagg: Lennox-Gastaut syndrom

Lennox-Gastauts syndrom är en form av epilepsi som oftast debuterar vid 2 till 6 års ålder. Inlärningssvårigheter, dyslexi och dyskalkyli är karakteristiska för denna sjukdom. Vissa av barnen är normalbegåvade, dock kan sjukdomen kopplas till utvecklingsstörning.