British Columbia

British Columbia, B.C. eller BC är den minsta provinsen på Kanadas Stillahavskust.

British Columbia