Drogtest

Drogtester är ett kroppsligt ingrepp som används för att bekräfta om någon använt THC som är den aktiva substansen i cannabis.

Drogtest