Aids

Aids är en dödlig sjukdom som kännetecknas av svåra skador på immunförsvaret, vilket medför att den drabbade blir extremt känslig för infektioner.

Aids