Land: Japan

Japan är en östat och konstitutionell monarki i Östasien.